PHOTOS: Team spirit shines through to Philadelphia

Image 1 of 85

Photo courtesy of Amy Schumann